Tarım ve Köyişleri Bakanlığı SGB.net sistemine giriş için tıklayınız.

(Tarım ve Köyişleri Bakanlığına ait geçmiş bilgileri görmek üzere SGB.net sistemi açılmıştır. Birimlerimiz hiçbir şekilde harcama ve taşınır işlemi yapmayacaklardır. 17 Kurumsalından ödenek üstü harcama yapmış durumuna düşen birimler hakkında 5018 Sayılı Kanunun 70. Maddesi uyarınca işlem yapılacaktır. )

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı SGB.net sistemi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı SGB.net sistemine giriş için tıklayınız.

(Taşınır Kullanıcılarının mal devir işlemleri için açılmıştır. Satın alma işlemleri hariç harcama ve diğer işlemler Tarım ve Köyişleri Bakanlığı SGB.net sisteminden  devam edecektir. Taşınır işlemi gerektiren satın alma işlemleri ödenekler 30 Kurumsalına aktarıldıktan sonra bu bölümden yapılacaktır.)

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı SGB.net sistemi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bütçe Veri Tabanı Sistemine giriş için tıklayınız.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı SGB.net Bütçe Veri Tabanı